Сучасні тенденції впровадження інноваційних технологій в освітньому процесі

Опубліковано: П'ятниця, 04 лютого 2022 15:03

Упровадження інноваційних технологій в освітньому просторі – один із напрямків розвитку сучасного закладу освіти, який потребує нових підходів до викладання знань, нових підходів пізнання світу і людини в ньому.

Педагоги школи № 105: А. Журба,заступник директора з НВР, учитель англійської мови; В. Резніченко, учитель фізики; Л. Коваленко, заступник директора з НВР, учитель хімії; О. Романенко, вчитель початкових класів знаходяться в постійному пошуку нових форм і методів навчання, впровадження яких сприяло б активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищувало ефективність набуття учнями нових знань, розвивало творчу активність, а також навички колективно злагоджених дій. У своїй діяльності учителі приділяють увагу не накопиченню знань і вмінь, а самостійній та практичній діяльності, у процесі якої учні поринають у атмосферу творчої активності. Кожен їх урок – діяльність, яка ґрунтується на взаємодії та діалозі, що забезпечує найвищий рівень сприйняття й відкритість, формують уміння колективно вирішувати завдання.

Застосування на уроках інтерактивних методів навчання в поєднанні з іншими формами навчальної діяльності допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й учить школярів використовувати набуті знання й досвід, пов’язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями. Саме такий підхід сприяє формуванню життєвих компетентностей учнів.