НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Опубліковано: Четвер, 18 січня 2018 16:59

Заклади освіти Дарницького району беруть активну участь у створенні нового освітньо-методичного простору,
передбаченого проектом «Нової школи»

Концепція «Нової української школи» — це свого роду програма нововведень до середньої освіти у державі, яка має за мету змінити підхід вчителів до навчання учнів, а з самих дітей зробити не стільки «знаючих», скільки «думаючих» громадян.

У Всеукраїнському експерименті за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» серед 100 пілотних шкіл України бере участь школа І – ІІІ ст. № 309.

Згідно експерименту ми переходимо від школи, в якій тільки напихають знаннями та відтворюють їх, до школи компетентностей. Державний стандарт початкової загальної освіти визначає, що саме мають знати й уміти учні по закінченню певного циклу навчання, окреслює ідейні засади та принципи навчального процесу, логіку його організації тощо. Серед принципів цього стандарту: цінність дитинства – тобто відповідність вимог віковим особливостям дитини; радість пізнання та розвиток особистості. Зміст початкової освіти розроблено на основі не знання заради знань – а вміння їх застосовувати у реальному житті, не що ти знаєш, а як ти цим вмієш користуватися. Саме тому в Стандарті постійно вказуються прив’язки до досвіду дитини та можливостей застосувати здобуті знання на практиці.

У Всеукраїнському експерименті за темою: «Змістовно-методичне забезпечення ціннісноорієнтованого інтегрованого навчання за програмою «Початкова школа - освіта для життя» задіяні:

Особливості програми «Початкова школа - освіта для життя»: реалізація концепції «Нова українська школа. Простір освітніх можливостей», «Нова українська школа: основи Стандарту загальної середньої освіти»; інтегроване, тематично-проектне навчання та взаємонавчання; розвиток в учнів ключових життєвих компетентностей, особистісних якостей; навчально-дослідницька діяльність учнів; формування в школярів цілісної картини світу на основі ціннісно-особистісного підходу. Навчання за програмою «Початкова школа – освіта для життя передбачають наступні очікувані результати: формування цінностей, особистісних якостей, компетентностей.

У реалізації інноваційного освітнього проекту «На крилах успіху» беруть участь:

Освітній проект «На крилах успіху» передбачає гармонійний розвиток дитини шляхом створення наближених до її життя соціокультурних ситуацій. За рахунок інтеграції змісту у проекті зменшено кількості навчальних предметів, знято його дублювання. Структурування занять відбувається на засадах критичного мислення. Проект вирізняє від інших велика увага до збереження здоров’я дитини. Усе з чим вони щодня приходять до школи – це тематичний журнал-посібник. В цьому кольоровому виданні міститься матеріал з усіх навчальних предметів, який вивчатиметься протягом тижня. Майбутніх першокласників очікує захопливе навчання через навчання інших. 

Освітній проект «На крилах успіху» твориться з великою любов’ю
до Дитини і глибокою повагою до Вчителя!

Вищезазначені експерименти та програми передбачають відкриття нових можливостей для дітей та їхніх батьків, а також для вчителів і для всієї системи освіти відповідно до потреб суспільства.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

КОНЦЕПЦІЯ

БРОШУРА ДЛЯ БАТЬКІВ